Dear Deal Or No Deal Applicant, We're thrilled by your enthusiasm to join our show. Unfortunately, our entry portal is currently facing technical issues. But here's the good news – this is just a temporary setback! Our dedicated team is working diligently to fix these issues, and you'll soon have the chance to apply and be part of Deal Or No Deal. We understand your excitement and are committed to making this dream a reality. Please stay tuned for updates. Your journey to Deal Or No Deal is still on track, and we can't wait to welcome you to the show in the near future. Thank you for your patience and unwavering enthusiasm. Kind regards, DEAL OR NO DEAL PRODUCTION TEAM Dear Deal or No Deal applicant, Sichulumancile ngomdla wakho wokungenela umboniso wethu. Ngelishwa, i-portal yethu yokungena okwangoku ijongene namagingxi - nginxi. Kodwa nazi iindaba ezimnandi – oku kokwexeshana nje! Iqela lethu elizinikeleyo lisebenza ngenkuthalo ukulungisa le miba, kwaye kungekudala uza kuba nethuba lokufaka isicelo kwaye ube yinxalenye yeDeal Or No Deal. Siyaluqonda uchulumanco lwakho, kwaye sizimisele ukwenza eli phupha libe yinyani. Nceda uhlale ubaze iindlebe malunga nalomba. Uhambo lwakho lokuya kwiDeal Or No Deal lusaqhuba kakuhle, kwaye sitsha zintambo silangazelel ukunamkela kumboniso kungekudala. Enkosi ngomonde wakho kunye nolangazelelo olungagungqiyo. Ozithobile, DEAL OR NO DEAL PRODUCTION TEAM. Dear Deal or No Deal Applicant, Sijabulile ngentshiseko yakho yokuba yingxenye yohlelo lwethu. Ngeshwa, ingosi yethu yokungena okwamanje ibhekene nezinkinga zobuchwepheshe. Kodwa nazi izindaba ezinhle - lokhu ukuhlehliswa kwesikhashana nje! Ithimba lethu elizinikele lisebenza ngokuzikhandla ukuze lilungise lezi zinkinga, futhi maduzane uzothola ithuba lokufaka isicelo sakho futhi ube yingxenye ye-Deal Or No Deal. Siyayiqonda injabulo yakho, futhi sizimisele ukwenza leli phupho libe ngokoqobo. Sicela uhlale ubukele ukuze uthole izibuyekezo. Uhambo lwakho lokuya ku-Deal Or No Deal lusahamba kahle, futhi asikwazi ukulinda ukukwamukela embukisweni maduze nje! Siyabonga ngesineke sakho nomdlandla onganyakazi. Ozithobayo, DEAL OR NO DEAL PRODUCTION TEAM