Proszę wypełnić wszystkie obowiązkowe pola (oznaczone *)

1.
2.
KWESTIONARIUSZ 1

Instrukcja:
Uważnie przeczytaj te instrukcję, zanim zaczniesz pisać. Kwestionariusz ten składa się z 60 stwierdzeń. Przeczytaj każde z nich uważnie. Na karcie rozwiązań otocz kółkiem odpowiedź, która najlepiej wyraża Twoją opinię. Upewnij się, czy swoją odpowiedź wpisujesz przy odpowiednim stwierdzeniu.


Zakreśl tylko jedną odpowiedź przy każdym stwierdzeniu!
Ustosunkuj się do wszystkich stwierdzeń.

1. Zdecydowanie nie zgadzam się;
2. Nie zgadzam się;
3. Nie mam zdania;
4. Zgadzam się;
5. Zdecydowanie zgadzam się

 
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.


74.


KWESTIONARIUSZ
 
Poniżej znajduje się 35 pytań dotyczących różnych aspektów Twojego życia. Proszę, staraj się odpowiadać szczerze. Kwestionariusz będzie jedynie do wglądu Producenta, a Twoje odpowiedzi nie mają wpływu na to, czy zostaniesz wybrany/a. Decyzję o Twoim udziale w Programie podejmuje wyłącznie Rolnik na podstawie napisanego przez Ciebie listu oraz dołączonej fotografii.

Informacje są nam potrzebne, aby lepiej poznać kandydatów i zorganizować produkcję Programu.Podanie danych jest równoznaczne z udzielem zgody na ich przetwarzanie przez Producenta. Dotyczy to również informacji o charakterze zdrowotnym (nałogi, COVID-19) oraz informacji o karalności. Dane będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności Programu, która została Państwu udostępniona na etapie zgłoszeń do Programu.
Kwestionariusz zostanie zniszczony po zakończeniu produkcji lub w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie zawartych w nim informacji.
 Tak    Nie
 Tak    Nie
 Tak    Nie
 Biwak w lesie,
 Pobyt w hotelu all-inclusive
 Zwiedzanie zagranicznych zabytków
 Wyjazd połączony z aktywnością sportową
 Wolę spędzić ten czas w rodzinnym gronie
 Tak    Nie
 Tak    Nie
 Tak    Nie
 Tak    Nie
Dziękujemy za poświęcony czas!